Stappenplan voor een Circulaire Businesscase

Circulair ondernemen biedt volop kansen voor ondernemers. Meer rentabiliteit, waarde creëren, een hogere productbezetting of nieuwe markten aanboren? Maak de omslag naar circulair denken en werken. Rabobank maakte een ‘journal’ hiervoor. Ze schrijven hierover: Door de stappen in My Circular Economy Journal te doorlopen, ontwikkelt u inzicht in de materiaalstromen in uw keten, mogelijke samenwerkingspartners en de impact van circulaire business modellen voor uw bedrijf. Dit werkboek biedt kennis, inspiratie, voorbeelden en tips. U ontdekt waar u mogelijk waarde kunt creëren, bijvoorbeeld door afval te minimaliseren, grondstoffen en producten te hergebruiken of samen te werken.

Ik deel graag dit document: pdf_my_circular_economy_29766080. Zet de eerste stappen naar een circulaire onderneming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.